http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

2-3/12

2-3/12

VARFJE STEN ÄR EN PERSONLIGHET

"För mig är också stenarna väldigt viktiga att ha i mina smycken. Visst gör jag en del som är bara guld eller bara silver, men stenarna är ett så fascinerande material, där varje sten berättar så mycket, och jag blir liksom fångad av det", säger Wolfgang Gessl.

 

NÅGOT SYNLIGT SOM INGEN HAR SETT

Finlandssvenska Caroline Slotte arbetar med en keramisk metod som är helt bak och fram och som vi aldrig hört talas om. Hon utgår från glaserade och brända keramiska objekt, gärna av äldre datum, där hon slipar och blästrar bort ytskiktet tills nya mönster och skärven träder fram.

 

FRITT FLYT ÖVER NORMER OCH SMAKIDEAL

Linda Jansson Lothes arbeten är ofta utförda i porslinslera. "Jag tycker om långsamheten i keramiken. Jag kan göra mina saker själv och det får lov att ta tid. Och jag är noga med att ha en opretentiös grundhållning."

 

BORT STENGODS, BORT PORSLINSLERA MEN LERGODS, DET ÄR ALLADAR

Åsa Falkenbert hade vi aldrig träffat, såvida våra kurser ej omedvetet korsats på Öster om ån eller Kaolin, där hon är medlem. Så gav också resan till hennes sommarateljeé på Stora Fjäderholmen i Lilla Värtan en hel del att suga på. Ovanligt nog för en yrkesmässigt verksam keramiker föredrar hon lergods framför andra typer av leror.

 

WABI SABI - OFULLSTÄNDIGT OCH UNDERBART SOM LIVET SJÄLVT

Miljöaspekten är central för Koronas projekt. Den gör att deras verk utmärks av Re-design. Gammalt får bli nytt igen. Det blir ett sätt att ta till vara den skatt av kvinnligt hantverk som numera blivit ekonomiskt värdelöst och hamnat i second hand-butiker och på loppisar. Föremål bär på en historia som får följa med in i Koronas nya verk.

 

HENRIK ALLERT I MÖTE MED FORNTIDEN

Henrik Allerts verk kan se gamla ut, som framgrävda fornminnen. De kan ha drag av kranier somt iden gnagt av all tillfällig förgänglighet. "För Gud är tusen år som en dag och en dag som tusen år, står det i skriften. Jag finner både vilja och konstnärlig inspiration i den tanken", säger han.

 

EN GRAAL KOMMER TILL VÄRLDEN

Morgan Persson har blivit de gyllene fåglarnas, ugglornas mästare. Hans graalverk är österländskt praktfulla, glittrar och glänser i guld och silver. Detaljerna i fåglarnas fjäderdräkt graveras likt en etsning på plåt inför ett grafiskt blads tryckning. En bild av en blomma strålar, blir till abstrakt ornamentik som förstärker det orientaliska, det sagoaktiga.

 

KONSTEN ATT VISA ENHETEN I MÅNGFALDEN

Från tyska Flensburg till Landskrona vandrade under ett år konsthantverksprojektet "Connecting" via ett antal metropoler med deltagare från Tyskland, Norge, Finland, Danmark och Sverige. En av talesmännen för projektet var den svenske glaskonstnären Jonas Rooth, som vi bad ge några representativa exempel på det som visades.