http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

1/12

1/12

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

KANNORS OCH ASKARS MÄSTARE

Sverige har ett gott internationellt rykte inom islversmidet och framför allt gäller det corpussmidet och kyrksilvret. En av de främsta representanterna för svenskt silversmide är Staffan Nilsson, utbildad vid Hantverkets folkhögskola i Leksand. Vi träffade honom på Nutida Svenskt Silver i slutet av februari.

"JAG BÖRJADE TRASSLA REDAN PÅ MIN LEKSAKSSYMASKIN"

Lillevi Hultman kan knappast sägas vara en utpräglad textilkonstärinna. Alltför mångsidig är hon för att kategoriseras som sådan. Ändå var det på Konstfacks textila linje hon utbildades under åren 1961-66, då Edna Martin var en av lärarna.

GLAS OCH TEXTIL I LJUV FÖRENING

Ditte Johansson examinerades på HDK:s textila linje 1996. En tid därefter kom hon i kontakt med glaset ett material som hon inte är intresserad av i dess renaste form. Men så såg hon möjligheten att arbeta med glasull som textilt material.

"ALLA MINA VERK ÄR SJÄLVPORTRÄTT..."

Ulla Pohjala föddes i norra Karelen 1963. Och ett stråk av östliga influenser har dröjt sig kvar i hennes bildvärld. HOn blev intresserad av broderi på allvar när hon gick på en konsthantverksskola i Tammela i mitten av 80-talet. Det fria broderiet har sedan dess varit hennes huvudsakliga uttrycksmedel. Bo Borg fick en pratstund i hennes atelje i Tammerfors.

DET LILLA GALLERIET MED DE STORA ARTISTERNA

168 utställare på 14 år, det låter som en saga för ett litet konsthantverksgalleri. Och inte nog därmed: det har från första till sista utställare handlat om yppersta klass, både nationellt och internationellt. Inger Molin kommer nu bland annat att ägna sina krafter åt internationella projekt för svenska artister.