http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

2/04

Ur innehållet i Tidskriften Svenskt konsthantverk nummer 2/04

 
UTVALT

Aktuellt urval från kooperativen.

 

DET LÅGMÄLDAS FULLTONIGHET

Gertrud Båges keramik är fri från alla anspråk på att vara spektakulär. Hon vårdar den traditionella formen men prövar också ständigt nya vägar inom glasyr- och bränningsteknikerna.

 

AVANTGARDE

Vi porträtterar tre unga silversmeder: Petra Schou, Ulrika Swärd och Heléne Söderberg.

 

I RUMMET MELLAN NU OCH SEDAN

Konstglasets ställning som investeringsobjekt är i dag svagare än på mycket länge. En av många etablerade glaskonstnärer som känt av en vikande efterfrågan är Klas-Göran Tinbäck, som vi besökte i hans ateljé.

 

BRANDENS MÄSTARE

Norrmannen Torbjörn Kvasbö är keramikens kosmopolit och en av få nordiska keramiker med världsrykte. Vi träffade honom på Konstfack, där han är prefekt för glas- och keramikfacket.

 

VERKSTAN PÅ GAMLA STANS AVIGA

Textilkonstnären Lotta Häggblom la grunden till sitt hantverkskunnande redan i barndomen. Sedan dess har hon strävat efter att på egen hand upptäcka de textila materialens möjligheter.

 

STENEBYSKOLAN I DET OFFENTLIGA RUMMET

I Sverige finns inga utbildningsvägar för fri tillämpad konst, något som inneburit att många konstnärer och konsthantverkare saknar kunskaper att hantera storskaliga objekt i det offentliga rummet. På Stenebyskolan i Dals Långed har problemet uppmärksammats.

 

FRÅN VÄSTFRONTEN MYCKET NYTT

Vi berättar om några intressanta aktiviteter och projekt i Göteborg med omnejd.

 

FUSING & SLUMPING

Metoden att smälta och gjuta glas är av betydligt äldre datum än blåsningen. Vi beskriver två tekniker som vunnit mark under de senaste åren.

 

KONSTHANTVERK FÖR ODLAREN

Ett axplock för trädgård och växthus.

 

AKTUELLT

Utställningar, evenemang, böcker med mera.

 

 

NUMMER 2 UTKOMMER DEN 2 JUNI