http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

2/11

2/11

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

DET ÄR INTE ROLIGT ATT VARA MÄNNISKA I MIN BILDVÄRLD

En före detta teckningslärare som såg en av Ida-Lovisa Rudolfsson bilder frågade: "Har du glömt allt jag lärt dig om perspektivlära?" Men skevandet tillför hennes berättande konst något väsentligt. annars handlar hennes bilder mycket om existentiella frågor i Radhussverige, om hur den nya individualismen skapar olika sorters ensamhet.

 

OM KONSTEN ATT BESKÅDA BLOMMOR

Med en god portion humaniora i bagaget anträdde malin Grumstedt den keramiska banan och utmärkte sig redan året efter sin magisterexamen på Konstfack som mottagare av det prestigefulla Hertha Bengtsson stipendiet. Tidigare hade hon verkstad i Älvsjö. Numer håller hon till i Gustavsberg, där vi träffade henne i början av maj.

 

DEN STÄNDIGA ÖVNINGENS SUMMA

Glashyttan i Sävedalen stiftade vi bekantskap med redan år 2004, faktiskt i denna tidskrifts andra nummer. Då fanns inte grunderskan av glashyttan på Kungshöjd i Göteborg på plats, men det gjorde hon när Kerstin Parker besökte hyttan i Sävedalen i vintras. Besöket ledde till ett amtal om färg och form, bruks och skulptur och om betydelsen av den aldrig upphörande övningen.

 

ENSTAKA PJÄSER ÄR INTE MIN GREJ. JAG GILLAR GRUPPERINGAR OCH RELATIONER

Naturtemat har varit en röd tråd i keramiker Eva Zetraeus skapande ända från början. Hon arbetar mycket i det lilla formatet och det har ofta handlat om den submarina världen med dess egenartade existenser. På senare tid har hon börjat experimentera friare. Men framför allt fortsätter hon att arbeta med flerdelade verk.

 

ZINK ÄR MJUK MEN SEDAN DÖR DEN OCH BLIR STUM

Metallformgivare Anna Fernell anser sig vara ganska anony. För brödfödan arbetar hon tre dagar i veckan på en institution för funktionshindrande. Två dagar per vecka kan hon ägna sitt egentliga värv vilande på en magisterexamen på Konstfack 2008. Ovanligt nog arbetar hon med zinkcorpus, trycksvarvande skålar med kemiskt patinerade ytor.