http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

4/10

4/10

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

"MILLEFIOR!" ÄR ITALIENSKA OCH BETYDER TUSEN BLOMMOR

Bevaka Taka är nyazeeländare, närmare bestämt maorier, och har varit bosatt och verksam i Varberg sedan sju år tillbaka. Han är en av våra främsta glaskonstnärer och en stor vän av både italiensk och svensk glaskonst. 

 

"TROLIGEN SKULLE HON SKAPA KONST ÅT VILKET MATERIAL SOM SATTES I HÄNDER"

En av Sveriges mest begåvade keramiker är Inger Persson, i början av 60-talet etablerad på Rörstrand, där hon stannade i 26 år. Hennes fågelskulpturer från denna tid är ytterst märkliga ting, stiliserade intill gränsen till total abstraktion. Ungefär samtidigt skapade hon kanske mest berömda objekt, Pop-kannan.

 

DET SKÖNA SLÄPETS KONST

Catharina Kippel är tudelad så till vida att hon arbetar med både glas och keramik. Som glaskonstnär har hon blåst och gjutit, som keramiker drejat, gjutit och modellerat. Vi träffade henne en sommardag i hennes atelje i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.

 

"JAG ÄR SOM EN NYFIKEN TRATT"

Fallen efter två av våra främsta keramiker, Gösta Grähs och Kerstin Hörnlund, var Paul Grähs närmast destinerad för ett yrkesliv som konsthantverkare. Det blev för hans del glas. Han smälter ihop konst och konsthantverk, natur och kultur, teknik och bildpoesi på ett sätt som gör honom till en välgörare i svenskt konst idag.

 

ALLT FÖR DET DUKADE BORDET

I storsjöhyttan i Östersund träffade vi i slutet av september de tre glasartisterna Ulla Gustafsson, Anna Lena Kuppi och Nilla Eneroth, alla utbildade vid Glasskolan i Orrefors och verksamma som studioglasblåsare sedan 1995.

 

HON GJORDE TRASSLIGA KÄNSLOR TYDLIGA

Berit Skogh broderade textila bilder med sytråd och silke i en rak och enkel berättarstil. Hon hade blick för det absurda i tillvaron och såg på det med en medkänsla och humor. Berit Skoghs bilder är enkla och renodlade. Det finns ingen slagg kvar i hennes bilder.