http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

3/10

3/10

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

KROKIGA SVÄNGAR PÅ KONSTENS STRÅT

Mycket omtalad bland kolleger i Gävleborgs län är hon, textilkonstnär Marie Gunnarsson i Järvsö, men eljest tämligen anonym. Dock inte helt obevandrade inom svensk textilkonst hade vi aldrig hört talas om henne. Kanske har det att göra med att hon alltid sökt sina egna vägar. Traditionell är hon definitivt inte.

 

IDÉER OCH TANKAR KLÄDDA I SKÖNHET

Karin Lindblom började på 70-talet som landskapsmålare i traditionell stil med mörka färger och ett drag av mystik. Efter en sjukdomsperiod på 90-talet övergick hon till att skulpetera i stengodslera. Mycket av det uttryck som fanns i hennes måleri finner man också i hennes kärl och reliefer.

 

DET SOM INTE SER UT SOM NÅGONTING KAN BLI NÅGONTING

Vid Högalidsgatan i Stockholm, alldeles nedanför Högalidskyrkan, har Pasi Välimaa sin ateljé i en rymlig lokal med stora fönster som släpper in mycket ljus. På stora bord ligger högar av tyger i olika meaterial, och mitt bland allt hukar hans enda meknaiska hjälpmedel, en liten elktrisk Husqvarnasymaskin från 60-talet, ni vet den ärtgröna med litet svart svänghjul.  

 

EN HOPPJERKA SOM FUNNIT SIN PLATTFORM. ELLER?...

En ovanligt krånglig bana via olika utbildningar, yrken och konstdiscipliner ledde till slut Malte Ström fram till hans kall som smyckesmed. Sedan 2001 huserar han i en 20 kvadratmeters ateljé och butik vid Heleneborgsgatan i södra Stockholm. Han är medlem av Nutida svenskt silver och har utöver det ett stort återförsäljarnät.

 

NÄR MAN UTTRYCKER SIG I BILD, KAN MAN KOMMA ÅT SÅDANT SOM ANNARS INTE NÅS

Gerd Allert gjorde sin debut som textilkonstnär redan på Konstindustriskolan i Göteborg. Där gjorde hon bland annat ett förslag till offentlig utsmyckning i broderi, som senare kom att hamna i S:t Lukaskyrkan i Billingehus, där exceptionella krav ställdes på utsmyckningen. Stringensen i det sakrala passar mitt sätt att arbeta. Det kräver en koncentration i bildspråket som ligger för mig säger hon.