http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

4/08

4/08

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

DET RESERVATIONSLÖSA GLASETS ODYSSÉ

I det svenska konstglasets historia har uppenbarat sig mångahanda former allt från brukens graverade praktpjäser till studioglasrörelsens experimentella akrobatik. Under denna tid har det gjutna glaset kreerat en konstnärlig statistroll. Men nu har det gjutna lyft till helgjutenhet. Agneta Lintons arbeten bär syn för sagen. 

 

DET FINNS ALLTID NÅGOT MER UNDER YTAN

En Konstnärlig mångsysslare med kraftig slagsida åt textilen. Så kanske man skulle kunna beskriva Petter Hellsing, vars intresse för textila material och tekniker väcktes under en resa i Sydamerika. Mest känd är han för sina broderier, utförda både för hand och maskinellt och ofta ingående som delar av installationer.

 

"VACKRA KVINNOR BLIR SNÄLLA KVINNOR..."

Textilformgivaren Pernilla Svenre har många strängar på sin lyra, skapar allt från skulpturala konstobjekt i textil till sköna klädkollektioner i naturmaterial och enkla, traditionella skärningar. Som formgivare arbetar hon konsthantverksmässigt i nära kontakt med materialen.

 

STRÅVECKAD ELEGANS OCH OSANDE EXPERIMENT

Intent textilt är Eva Borg främmande. Hennes atelje i närheten av Mariestad rymmer ett rikhaltigt prov på ett skapande som sträcker sig från handdukar, servetter och tabletter till installationskonst och textil skulptur. Här i ingår mönsterformgivning och även till texttilen gränsad icketextila material.

 

ESSENSEN AV DET VÄRDEFULLA

För Herman Fogelin var ingenting självklart när han i slutet av 60-talet stod i begrepp att anträda sin yrkesbana. Skulle han bli veterinär, konstvetare, idé- och lärdomshistoriker? Valet föll handlöst på konsten med viss dragning åt keramiken och ändå inte "Jag har aldrig varit keramiker med stort K" hävdar han.