http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

3/08

3/08

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

I SPÄNNINGEN MELLAN MED-OCH MOTHÅRS

På kafé Saturnus i Stockholm finns ett mosaikgolv signerat Cilla Ramnek. Det är mycket typiskt för hennes sätt att arbeta konstnärligt, tekniskt och form- och materialmässigt. Hennes arbeten spänner över vida fält från skulpturala objekt, väggkakel, utsmyckningar med rörpärlor till kyrk- och inredningstextil, allt artikulerat och friskt måleriskt.

 

VATTNETS VIDUNDERLIGA VÄRLD

Tina Reuterbergs fabulösa skulpturer i lergods handlar till mycket stor del om hennes upplevelser av den märkliga värld som döljer sig i sjöar,hav och oceaner, den särpräglade "atmosfär" vari de mest besynnerliga kreatur har sin hemvist.

 

IBLAND KAN EN GREJ RÅKA BLI EXTRA FIN...

Än lever den svenska brukskeramiken i högönsklig välmåga och kommer troligen att göra så för överskådlig tid. När bruksvaran är som bäst har den en konstnärlig integritet som står sig väl i jämförelse mend den bästa keramiska skulpturen. Göran Bergh och anders Fredholm arbetar med vedbränd bruksvara i saltglaserat stengods, en tids- och arbetskrävande prodcedur som ofta ger ett hisnande vackert resultat.

 

KONSTHANTVERKET DRÖMMARNAS TEATER

Frida Fjellman tillhör de mest uppmärksammade unga konsthantverkarna i dag. Hennes keramikkonst befinner sig så långt från bruksvaran man kan komma. Ändå hävdar hon att hennes objekt har en bruks aspekt, kanske därför att konsthantverket i sig äger det naturliga förhållande till rummet hon vill att hennes egna arbeteten ska ha.

 

TEXTILA STRUKTURER I GLÖDGAT FINSILVER

Silversmed Helena Skolling började sin konstnärliga bana inom textil, ett material som sedan har följt med även i hennes arbete som silversmed. Hennes i finsilvertråd "virkade kroppssmycken är mjukt följsamma soch får under oxidering en duvblå lyster.