http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

2/08

2/08

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

EN DUBBELHUND OCH TVÅ TREPANERADE KATTER

Margon Lindberg tillhör de konstnärer som inte låter sig kategoriseras. Mest känd är hon för sina stora krukor i oglaserad lera, men mer betecknade är hennes gränsöverskridande sätt att arbeta, där grafik, datateknik och fotografi går hand i hand med hantverk, kommunikation och dialog.

 

AV NATUREN ÄR JAG MYCKET RISKBENÄGEN

Skulptören och keramikern Kristin Andreassen pendlar mellan ytterligheter. Hon frossar i olika bränningstekniker, där hon söker och finner en mängd olika effekter. Resultatet blir rakuliknande ytor i ett material som inte är lika sprött som lergods.

 

DEN SJÄLVKLAR LINJENS OUTSÄGLIGA SKÖNHET

Få konsthantverkare uppvisar sådan konsekevens i sitt sätt att arbeta som Tore Svensson. Det går inte att ta miste på det som lämnat hans händer, som de mästerligt drivna, sakralt sköna järnskålarna, de små husen i gjutjärn och smyckena.

 

ÄLVORNA PÅ ÄNGEN DANSA...

Konstsmidesmästare Ingvar Westling i Dals Långeed är väl inte precis naturromantiker, utan mest fascinerade av naturens väldiga kraft och ständiga förändring. Men i hans smide finner man inte bara kraften i materialet och dess utförande utan också återklangen av en ljuv folkviseton.

 

ÅTTAHUNDRA TIMMAR AV FÖRGÄNGLIGHET

Silversmed Sebastian Schildt är inte högskoleutbildad, utan har vandrat vägen till mästerskap som lärling. Som en av de mest begåvade valde han dessutom genvägar och resultatet talar för sig självt.

 

HANDENS GÅTFULLA MINDERVÄRDESKOMPLEX

i Mariestad avhölls i våras en nordisk konferens om handlingsburen kunskap. Arrangörer var nämnden för hemslöldsfrågor och Göteborgs universitet. Bo Borg var där.

 

 

APROPÅ VIRKNING II

Här följer andra delen av Mailis Stenmans betraktelser över ett flagrant, intressant för att inte säga renässant hantverk i tiden.