http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

2/07

Ur innehåller 2/07

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

TAKTILA MÖNSTER I DAGER OCH SKUGGA

Efter sin utbildning på Konstfack arbetade Ann-Britt Haglund med bruksvara men gick snart över till att göra skulpturala objekt. Hennes sfäriska former är väl kända liksom reliefplattorna, där de enklaste formelement bringats till sublima uttryck.

 

"JAG MÅSTE KRASCHLANDA PÅ GOLVET"

Det var under en utställning på galleri Glas ett som Fredrik Nielsen insåg att han inte skulle bli en glaskonstnär av det traditionella snittet. När en dam kom in på galleriet och bad honom retuschera ett objekt så att det skulle passa hennes smak, vaknade revoltören inom honom.

 

POLARISERADE UTTRYCK

I mitten av mars avslutade Kennet Williamsson i sin utställning "Skogsliv" på Kaolin i Stockholm. Titeln alluderade på utställningen huvudnummer, ett drygt två ton tungt block i form av en liggande pelare av våt lera, som under utställningstiden sjönk ihop så att en prismatisk urgröpning bildades. I samspel med detta, men mycket annorlunda, visade Kennet Williamsson en serie kärl i blått.

 

DEN GUDOMLIGA GEOMETRINS SUMMA

I Marie Beckmans skålformer finns en självtillit som utan åthävor strålar ut mot betraktaren. Formmässigt handlar det om harmoni, balans och genom arbetad komposition, hantverksmässigt om tids- och tankemässigt krävande processer. 

 

MELLAN LJUSHYLLT SKIRHET OCH TYNGDS SVÄRTA

Helena Sandström rör sig i en vid formvärld begränsad av ytterligheterna eterisk skönhet och massiv tyngd. Hon arbetar lika gärna i litet format som i rumsskala och hoppas få arbeta mer med att skapa miljöer. " Det är ju samma tänkande som gäller när man ska utsmycka en människa och ett rum".

 

BYTT ÄR BYTT, KOMMER ALDRIG MER IGEN

Hur bär man sig åt om man som konsthantverkare skulle komma på idén att byta material? Jo, man gör det bara.Textilaren Karin Westman och konstsnickaren Håkan Blomqvist i värmländska Kil konverterade bokstavligen över en natt till glas.