http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

1/07

Ur innehållet nummer 1/07

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

SUBJEKT, SYMBOL, OBJEKT

I Gunilla Kihlgrens glas är det kroppsliga alltid närvarande, ofta i kombination med ett allmängiltigt symbolspråk relaterat till hennes egen person. Så symboliserar de massiva glasfomerna människokroppar medan kärlformerna, som ämbaren och vaserna skildrar människan som ett "käril".

 

OEMOTSTÅNDLIGA OSTYRIGHETER

Esmé Alexanders glaskonst är det absurdas konst, där rinnande, droppande pastellfärger släpper glaset och bildar egna små objekt och där varje verk vittnar om den dansant dynamiska process som föregår dess fullbordan.

 

DEFEKTER, EFFEKTER OCH EN GNUTTA PYROMANI

1970 kom Steven Jones från Ohio till Värmland. Så blev han inkallad för tjänstgöring i Vietnamkriget men vägrade bära vapen och fick göra två års civiltjänst, de första sex månaderna i Virginia och återstoden i Frankrike och det var där, på École des beaux arts i Nîmes, han kom i kontakt med keramiken.

 

VAD HÄNDE MED SKULPTURENS HUS?

Skulpturens hus i Vinterviken var en av mycket få fruktbärande satsningar som gjordes under Stockholms kulturhuvudstadsår 1998. På grund av ett ofattbart schabbel av politiker i Stockholms stad ändades dess liv abrupt på mycket tvivelaktiga grunder.  

 

154 KVADRAT KONSTHANTVERK

Tre år efter nedläggningen av Rörstrandsfabriken i Lidköping satsar man nu för fullt på nya verksamheter, där bland annat den gamla fabrikshallen kommer att bli en magnifik scen för svenskt och utländskt konsthantverk av högsta klass.

 

SKRODAT OCH DRIVET FÖR OFFENTLIGA RUM

När Jonas Majors började på Stenebyskolans metallinje hade han en bakgrund som träslöjdare. Så när han förelades uppgiften att utföra en ciselering, såg han ett tydligt samband mellan karvsnitt och ciselering. Så utvecklade han denna normalt småskaliga teknik genom att göra ett antal plåtar i stort format.

 

 

VALLMORS VEKA VÄXTRAFT

I sitt textila liv har Ulla Grytt passerat flera stadier. På 60- och 70-talen arbetade hon med tryck och applikationer i Textilgruppens hägn för att på 80-talet övergå till bildväv. Idag arbetar hon mer måleriskt i sidenorganza och gobelängtyg i yllegarn. Sin inspiration hämtar hon ur "allting".