http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

4/06

Ur innehållet nummer 4/06

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

BRUKANDETS FILOSOFI

Som ung, nyutbildad keramiker har Ellen Ehk valt att träda sin egen samla stig vid sidan av den breda konceptuella allfarvägen. Hon arbetar i huvudsak med bruksvara i uttrycksfullt varierade former.

 

NORDISKA TEXTILPRISET

Den 26 oktober mottog på Borås stadsteater den japanska textilkonstnärinnan kazuyo Nomura det stora nordiska textilpriset om 250 000 kronor.

 

JÄRNMÄSTAREN PÅ KOPPARFLY

Lars Larssons bana började när han anställdes vid Boda glasbruk 1972. Efter sexår på Boda satte han upp en egen smedja nära bruket, och idag finns hans arbeten på drygt ett fyrtiotal offentliga platser i Sverige.

 

KRUKMAKAREN I KATTHAGEN

Jussi Ojala kallar sig krukmakare och arbetar mycket riktigt som en sådan med drejskivan som verktyg och mörk stengodslera som huvudsakligt råmaterial.

 

DEN LEVANDE LÅGANS MAGI

Vedbränning torde vara keramikkonstens vanskligaste väg till ett lyckat resultat. Det är slitsamt, smutsigt och ofta otacksamt. Men när en bränning lyckas, blir man rikligen belönad. Det är nog däför som Helena Andersson har valt denna väg.

 

DET RÖDASTE RÖDA

Rött har alltid ansetts som den mest sinnliga färgen, inte minst när det gäller textilier. Idag används nästan uteslutande syntetiskt rött, lite torrare och grundare jämfört med de mustiga traditionella rödfärgningsämnen som vi här beskriver.