http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

3/06

Ur innehållet nummer 3 2006

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens butiker.

 

DEN MÅNGBEVANDRANDE KLANEN GRÄHS

Säg namnet Gösta Grähs, och de flesta kommer att tänka på den makalösa utställning av tekannor, som först visades på Röhsska museet 1995. I slutet av augusti besökte vi honom, hustrun och kollegan Kerstin Hörnlund samt sonen och sonhustrun, båda glaskonstnärer, på deras ö i Arboga å.

 

VÄVERSKAN PÅ TROLLKULLEN

I Bogerud strax norr om Munkfors har damastväverksan Margaretha Essén-Hedin sin ateljé i ett vitttvåvåningshus intill Klarälven. På grund av svår sjukdom slutade hon väva för 15 år sedan.

 

PRAKTISKA ASKAR

På Silversmed Caroline Lindholms repetoar står små praktiska vardagsting avsedda för förvaring av förnödenheter lagning av textilier och lagring av digital information - ett mellanting mellan corpus och smycken.

 

SKÖNA SCHATULL

Tjugo år gammal började Mats David Gahrn sin bana som Schatullmakare. Han arbetar i utsökta träslag och låter träets ådring bära det konstnärliga uttrycket i sina hantverksmässigt fulländande alster.

 

RÖKBRÄNDA FORMER

Av den engelska keramikern Jane Perryman lärde sig Inger Södergren i början av 90-talet den rökbränningsteknik hon sedan dess har hållit sig till. Tekniken ger liv och variation åt keramikytorna och Inger Södergrens objekt utlöser en stark ström av associationer hos betraktaren.