http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

3-4/05

Ur innehållet nummer 3-4/2005

UTVALT

Aktuellt urval från utställningar och kooperativens utställningar

 

VÄXANDETS FASCINATION

Efter att i 10 års tid ha varierat och utvecklat sina berömda ljuskronor har Jonas Rooth nu tagit steget in i den värld som fascinerar honom allra mest.

 

EN KERAMIKENS STIGFINNARE

Jakob Danhards formspråk spänner mellan det objektivt konstruktivistiska och känsliga tolkningar av allmogekonstens värld.

 

ETT STRÄVSAMT LIV MED GULDKANT

Som få skulpturala/konceptuella objekt bjuder Tina Hellmans bruksföremål i lergods till detaljstudium.

 

TVÅ NYA GLASHYTTOR I STOCKHOLM

I våras fick Vaxholm sin första glashytta, och inte långt därefter öppnade Sara Mannheimer en hytta vid Atlas-Copcos före detta dieselverkstad i Sickla vid Hammarby Sjö.

 

EN VISKNING KAN HÖRAS MER ÄN ETT ROP

Signe Persson-Melin tillhör de första som studerade vid Konstfacks år 1945 bildade keramikfack. I sin verkstad i Malmö är hon fortfarande verksam.

 

PLANTSKOLAN I VICKLEBY

Den svenska konsthantverkets kanske främsta förberedande skola är Capellagården på Öland, grundad 1960 av Carl Malmsten.

 

TAGGEN, KATTAMANNEN OCH DET STORMPINANDE LIVSTRÄDET

Kerstin Rosengren trädde en mycket omväxlande bana innan hennes konstnärliga anlag slog ut i full blom.

 

EN VÄV ÄR ETT OSKRIVET BLAD

Med mustiga färger i ett universiellt bildspråk väver Britt-Marie Hansson sina gobelänger. Vi besökte henne i vävateljén i Göteborgs västra Nordstad.

 

TIDEN ÄR BÄSTA KRITIKERN

Länge sökte Per Brandstedt efter de vägar som skulle leda till hans livsförsörjning. Lyckligtvis fann han sitt mål i träet, ett material som han efter hand förkovrade sig i till mästerskap.

 

SYNAS

På HDK i Göteborg hölls i slutet av september ett tvådagars seminarium på temat synas. Vi var på plats och lämnar en kortfattad rapport om vad som sades och avhandlades.

 

MASKHUGGAREN I HÄLSINGLAND

Björn Skjefstad tillverkar masker för Träteatern i Järvsö. Han utgår från gammal och grov gran, där kärnan är rutten och splintveden torr och tacksam att bearbeta.