http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

1/05

Ur innehållet nummer 1/2005

UTVALT

Aktuellt urval från kooperativen

 

MED RISK FÖR ATT DE FINNS SOM INTE SÅG

Maria Ängquist Klyvare arbetar med bilder uppbyggda som mosaiker efter fotografiska förlagor och avsedda för offentliga rum.

 

AVANTGARDE

Vi möter tre unga metallkonstnärer: Marcus Häll, Robert Karlsson och Tobias Wassberg

 

TIDLÖSA TEXTILA BILDER

Mailis Stensman har träffat läraren Hans Krondahl och eleven Annika Ekdahl, två av portalgestalterna i nutida svensk textilkonst.

 

RAKU, KAKEL OCH GJUTNA DJUR

Keramiker Katarina Persson har specialiserat sig på konstnärligt formad byggkeramik, som mark-, vägg- och fasadtegel och relieferat kakel.

 

EN TYNANDE YRKESKÅR

Ann-Katrin Witt är konsthantverkaren som sadlade om och utbildade sig till sociolog. I januari disputerade hon på en doktorsavhandling med titeln "Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi - om hinder och möjligheter att agera på konsthantverkets arena".

 

GLASET SOM MODERSMÅL

Ebba von Wachenfeldts glas är personligt och lätt att känna igen. Hennes unika arbeten är blåsta och skulpterade i färgat glas och har pålagda dekorer, ofta i form av växtornament.

 

EN STUND STOD TIDEN STILLA

På Österby herrgård finns den unika samling keramik som keramikerna Ingrid och Erich Triller lämnade efter sig. Makarna Triller tog tidigt intryck av den kinesiska Sungvaran och även av Inkafolkets och de peruanska krukmakarnas konst.

 

UTANFÖR ÄMNET

Fy för spädisar