http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

4/04

Ur innehållet i nummer 4/2004

UTVALT

Aktuellt urval från kooperativen

 

BETONGS GRÅ SÅNG

Skulptör Stina Lindholm älskar betong, ett material som hon gärna använder både i sina stora offentliga arbeten och i den konstindustriella produktion som hon driver i Skulpturfabriken på Gotland.

 

AVANTGARDE

Vi möter tre unga textilare: Sandra Backlund, Anna Eckert och Veronica Skytt.

 

EN SILVERKANNAS TILLBLIVELSE

Vi bjuder på en hisnande resa i corpussmidets värld, där vi får ta del av varje enskilt moment under det intrikata arbetet med en silverkanna.

 

GULDETS MAGISKA KRAFT

Anna Dahlén kallar sig själv "en typisk guldsmed", vilket innebär att hon arbetar på traditionellt vis, långt från det spektakulära. Med sina släta ytor och samkfullt enkla former förmedlar hennes smycken en rofullhet som är ovanlig inom smyckekonsten idag.

 

KONSTHANTVERK ÄR EN RESTPRODUKT AV EN KREATIV PROCESS

På Fengersfors nedlagda pappersbruk i Dalsland har ett antal konstnärer och konsthantverkare sina ateljéer. Vi for dit en dag i början av november och träffade smederna Peter Mol och Jan-Erik Brask.

 

BEGRÄNSNINGENS GRÄNSLÖSHET

När Mona-Lisa Eriksson började på Konstfack 1985 var hon fortfarande osäker på vilket material hon skulle arbeta i. Det blev glas, fusat glas, och därmed begränsade hon sig till att arbeta med ganska flacka former.

 

TRADITION OCH FÖRNYELSE I LOMMARNAS LAND

Samiskt konsthantverk innehåller en rikedom av traditionellt form- och mönstertänkande med rötter ända nerd i nordisk järnålder. Men på senare tid har också tecken på en förnyelse börjat synas.

 

RISTA IN MEMORIAM

Efter 15 år som ett av Sveriges ledande konsthantverksgallerier stängdes i somras galleri Rista i Umeå. Vi fick en pratstund med grundaren Christina Wickström.

 

UTANFÖR ÄMNET

Korgen och Fantomen

 

AKTUELLT

Utställningar, evenemang, böcker med mera