http://svensktkonsthantverk.mamutweb.com

Välkommen till Tidskriften Svenskt konsthantverks hemsida

Tidskriftens syfte är att tjäna som en inspirerande vägvisare för den konsthantverksintresserade allmänheten, dels genom att presentera aktuellt svenskt konsthantverk, dels genom att levandegöra konsthantverkets skapelseprocesser och yrkeskårens vardagsliv. Svenskt konsthantverk är den första renodlade konsthantverkstidskriften i Sverige. Tidskriften distribueras genom prenumeration och lösnummerförsäljning via konsthantverkarnas egna kooperativ, bokhandeln, museerna, gallerierna och de reguljära tidningsförsäljarna.

Tidskriften Svenskt konsthantverk ska ge läsaren alla tänkbara aspekter på konsthantverket, inte bara materiella. Den ger en djup inblick i konsthantverkarnas dagliga liv, låter läsaren komma in i glasstudior, vävstugor, keramikverkstäder  och silversmedjor och lära känna människor och livsstilar långt från de breda trendvägarna. Den kreativa process som föregår ett konstföremåls tillblivelse innehåller ofta tankegångar som är mycket spännande att ta del av. Tidskriften har en skarpt tecknad profil, som gör den unik i sin funktion som presentatör av unika ting.

Välkommen som prenumerant på Tidskriften Svenskt konsthantverk.
Redaktionen